Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Quyết định số 5742/ĐQ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

               Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

           Mục tiêu cụ thể:

          - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của Thành phố;

              - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DNNVV, phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 Thành phố có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới;

              - Giai đoạn 2021 -2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: (1) Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; (2) Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; (3) Đóng góp trên 40% GRDP và trên 30% ngân sách Thành phố;

              - Củng cố, nâng cấp các mô hình sản xuất tập trung, liên kết sản xuất hiện có để phát triển hình thành khoảng 10 cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc 5 ngành tiềm năng phát triển gồm: Công nghệ thông tin; Công nghiệp điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm;

              - Hỗ trợ ít nhất 500 DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghiệp điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính (cải cách TTHC)
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
 • Hỗ trợ thuế, kế toán
 • Hỗ trợ mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho DNNVV
 • Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật
 • Hỗ trợ mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại
 • Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý
 • Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
 • Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
 • Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị
 • Hỗ trợ theo cơ chế của Hà Nội
 • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện TTHC về đăng ký doanh nghiệp
 • Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp thành lập mới
 • Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho các DNNVV sản xuất chế biến
 • Hỗ trợ chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Khuyến khích, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
 • Biên soạn và phát hành Sách trắng doanh nghiệp Hà Nội thường niên

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND thành phố Hà Nội.

2. Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 về phê duyệt dề án Hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu chính:

 • Mục tiêu

        Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội về khởi nghiệp, phát triển kinh tế thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- 90% cán bộ Hội các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

- 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

- Hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

- Phối hợp, hỗ trợ thành lập 30 tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm liên kết do phụ nữ quản lý.

- 20.000 phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

           (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Tuyên truyền về khởi nghiệp
 • Vận động, hướng dẫn phụ nữ thành lập các nhóm, tổ hợp tác theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhóm các Doanh nghiệp do nữ làm chủ, chia sẻ kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tạo sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.
 • Hỗ trợ phụ nữ kết nối hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.
 • Giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
 • Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện Đề án.
 • Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND thành phố Hà Nội.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của thành phố Hà Nội:

https://hanoi.gov.vn/

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng:

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

 

Bài viết trước CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH HÀ GIANG
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Nghệ An
10538 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang