Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Ninh Bình

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 1/8/2019 của Ủy ban nhân dân về việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên dịa bàn Tỉnh Ninh Bình năm 2021 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

- Tăng cường năng lực cho đối tượng là người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho đối tượng là các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-  Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Duy trì và phát triển chuyên mục thông tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cung cấp, phổ biến các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp; các chính sách, chương trình trợ giúp cho sự phát triển của doanh nghiệp; các thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

- Cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này.

- Tiếp tục hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Biên soạn, cấp phát tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lớp tập huấn để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa và người làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

- Khảo sát, đánh giá về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c. Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp.

2. Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

* Mục tiêu chung

- Nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

- Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

- Góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế trên toàn tỉnh.

* Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Ít nhất 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

- Hỗ trợ ít nhất 1.200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

- Phối hợp, vận động, hỗ trợ thành lập ít nhất 20 HTX/THT do phụ nữ quản lý.

- Tư vấn, hỗ trợ ít nhất 600 doanh nghiệp/Hợp tác xã/tổ hợp tác của phụ nữ mới thành lập.

- Hằng năm hỗ trợ vốn từ ngân sách của tỉnh cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Sơ kết, tổng kết hoạt động.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư:

Link cổng thông tin điện tử của Tỉnh Tuyên Quang

          https://www.ninhbinh.gov.vn

5. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp.

Đường link đến cổng: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn

Email: Bbt@ninhbinh.gov.vn

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Tuyên Quang
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh ĐắK LắK
7735 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang