Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Nghệ An

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 7/5/2021 của Ủy ban nhân dân về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Nghệ An năm 2021 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được phổ biến, giáo dục pháp luật, giải đáp pháp luật góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp;

- Tạo thuận lợi để các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý trong quá trình hoạt động.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

- Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

- Cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính và các văn bản khác có liên quan đến doanh nghiệp.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

- Điều tra khảo sát để nắm bắt thông tin về thực trạng áp dụng pháp luật và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp

- Tăng cường trao đổi nghiệp vụ về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

- Giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c. Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp Tỉnh Nghệ An.

2. Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân về việc phê duyệt điều lệ Hội doanh nghiệp nữ Tỉnh Nghệ An với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

Mục tiêu của Hội là tập hợp, đoàn kết các Nữ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của Hội viên, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, tăng cường tính liên kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, động viên Hội viên cùng nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực quản lý và phát triển. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của Nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An, Hội phấn đấu vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ góp phần xây dựng Nghệ An và Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Chương I: Tên gọi, tôn chỉ, mục đích.

- Chương II: Quyền hạn, nhiệm vụ

- Chương III: Hội viên

- Chương IV: Tổ chức và hoạt động

- Chương V: Chia tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể

- Chương VI: Tài chính, tài sản

- Chương VII: Khen thưởng, kỷ luật

- Chương VIII: Điều khoản thi hành

- Hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Nữ doanh nghiệp Tỉnh Nghệ An

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư:

Link cổng thông tin điện tử của Tỉnh Nghệ An.

https://www.nghean.gov.vn

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp.

Đường link đến cổng: https://dichvucong.nghean.gov.vn

Email: https://hcc.nghean.gov.vn

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Hà Nam
9531 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang