Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Hà Nam

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

               Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính (cải cách TTHC)
 • Hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
 • Hỗ trợ thuế, kế toán
 • Hỗ trợ mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại
 • Hỗ trợ thông tin, tư vấn
 • Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
 • Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
 • Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị

 (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND tỉnh Hà Nam.

2. Kế hoạch số 3563/KH-UBND ngày 08/12/2017 về thực hiện đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu chính:

               - Ít nhất 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

              - Ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

              - Hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

              - Phối hợp, hỗ trợ thành lập 20 HTX/THT do phụ nữ quản lý.

              - 1.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

            Chỉ tiêu

           Chỉ tiêu giai đoạn 2017 - 2020

           - Ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

           - Ít nhất 85% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

           - Hỗ trợ ít nhất 700 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

           - Phối hợp, hỗ trợ thành lập 10 HTX/THT do phụ nữ quản lý

           - 500 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh doanh - sản xuất.

           Chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025

           - 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

           - 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

           - Hỗ trợ 800 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

           - Phối hợp, hỗ trợ thành lập 10 HTX/THT do phụ nữ quản lý

           - 500 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh doanh sản xuất.

           (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập
 • Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp
 • Htrợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi
 • Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đi mới sáng tạo
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
 • Tăng cường năng lực cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
 • Hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất điều chỉnh hoặc hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh
 • Nghiên cứu đánh giá về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.
 • Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp, khi nghiệp cho phụ nữ

 (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của tỉnh Hà Nam:

https://hanam.gov.vn/

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng: https://hanam.gov.vn/Pages/dichvuconghanam.aspx

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Nghệ An
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Hòa Bình
9042 Đánh giá bài viết này:
4.5

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang