Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh Đồng Tháp

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 về Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

             -  Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
 •  Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
 •  Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
 •  Hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực.
 • Hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản tập trung cho DNNVV; cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo:
 • Rà soát thực tế quỹ đất thực tế tại các địa phương để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản tập trung cho DNNVV; cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
 • Đề xuất các chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nói trên theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Hỗ trợ DNNVV.
 • Thí điểm thành lập hoặc hỗ trợ, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp hoặc khu làm việc chung (định hướng tại các địa phương: thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò,…) để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2018 - 2020.
 • Tổ chức lựa chọn, triển khai thí điểm hỗ trợ DNNVV tham gia ít nhất một cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thế mạnh của địa phương trong năm 2018.

 (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, tỉnh còn ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND-HC ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

2. Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/3/2018 về Triển khai thực hiện quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu chính:

               - Có ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ngành tham gia triển khai kế hoạch được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

               - Có 80% hội viên, phụ nữ có mặt tại địa phương được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

               - Hỗ trợ ít nhất 600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 300 phụ nữ đăng ký kinh doanh.

               - Phối hợp, hỗ trợ thành lập 05 Hợp tác xã và 50 Tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.

               - 100% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

               - 80% trở lên hộ hội viên, phụ nữ 8 xã biên giới được hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức: vốn, học nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ, phương tiện, ngày công, giống, phân bón, tiếp cận thị trường, khởi nghiệp và được tuyên tuyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật…

              - 8/8 xã biên giới có mô hình kinh tế tập thể phù hợp với phụ nữ và hoạt động hiệu quả.

              - 100% cụm, tuyến dân cư của 8 xã biên giới được triển khai, kết nối và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.
 • Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo thực hiện hóa ý tưởng.
 • Tổ chức “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo”
 • Tổ chức phiên chợ xanh.
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi.
 • Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ mới thành lập.
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng.
 • Hoạt động liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường.
 • Tăng cường năng lực cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ quỹ đất cho Hội nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp.
 • Triển khai các hoạt động Hỗ trợ Phụ nữ nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững ở 8 xã biên giới tỉnh Đồng Tháp.
 • Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo.
 • Hỗ trợ phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
 • Nghiên cứu đề xuất chính sách; kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch và các chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ

        (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch phê duyệt, chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Tháp:

https://www.facebook.com/cttdongthap/

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng: https://dichvucong.dongthap.gov.vn/

Email: motcuadichvucong@gmail.com

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Đồng Nai
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh Lâm Đồng
10776 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang