Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh ĐắK Nông

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về Phê duyệt đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

             -  Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ:
 • Hỗ trợ 100% giá trị Hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 05 triệu đồng/đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
 • Hỗ trợ 100% giá trị Hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 15 triệu/doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ 100% giá trị Hợp đồng tư vấn và thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; nhưng không quá 40 triệu đồng/doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ 100% giá trị Hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng.
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới:
 • Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
 • Hỗ trợ 100% giá trị Hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/tiêu chuẩn;
 • Hỗ trợ 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; hỗ trợ 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; hỗ trợ 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm:
 • Hỗ trợ 100% giá trị Hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm.
 • Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ 50% chi phí Hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu trên một Hợp đồng và không quá một Hợp đồng mỗi năm.
 • Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa:
 •  Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm, gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên một khóa học đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm;
 •  Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế/giải pháp hữu ích, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu;
 •  Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
 • Hỗ trợ sử dụng khu làm việc chung: Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh còn ban hành Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về ban hành quy định về chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Và Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 ngày 12/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND tỉnh Đắk Nông.

   2. Chính sách, chương trình Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

   UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Kế hoạch về triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh, năm 2018, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông xác định tập trung huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện các giải pháp, các hoạt động kết nối giúp phụ nữ vươn lên khởi nghiệp thành công.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiến hành tập trung khảo sát nhu cầu của những chị em có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; khuyến khích phụ nữ thành thị thực hiện các ý tưởng kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn như làm chủ các cửa hàng tạp hóa, mỹ phẩm, các dịch vụ ăn uống..., phụ nữ nông thôn phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt theo hướng liên kết để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực tại địa phương; Hỗ trợ hiện thức hóa ý tưởng sáng tạo của chị em thông qua tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp hàng năm, chú trọng lựa chọn các ý tưởng/kế hoạch kinh doanh có tiềm năng.

Để hỗ trợ chị em khởi nghiệp, Hội đẩy mạnh các hoạt động giúp chị em tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các quỹ tín dụng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh, vốn giải quyết việc làm (120), các Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh... để xây dựng các mô hình“Sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị”,“Tổ hợp tác/Hợp tác xã”, “Phụ nữ với các ngành nghề chủ lực của địa phương”…; Vận động các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng “Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”giai đoạn 2018 - 2025 quy mô cấp tỉnh để hỗ trợ, đầu tư cho phụ nữ khởi nghiệp; giúp đỡ chị em xây dựng thương hiệu/sở hữu trí tuệ, tham gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại...

Tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng chuyên trang về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên website Hội, tờ thông tin phụ nữ, Báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để tuyên truyền phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, các gương điển hình tiêu biểu trong khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, giới thiệu cách làm hay, các sản phẩm, hàng hóa của phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp nữ với lãnh đạo Đảng, chính quyền, doanh nhân nữ với phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

        (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch phê duyệt, chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Nông:

https://daknong.gov.vn/

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng: https://daknong.gov.vn/dich-vu-hanh-chinh-cong

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh Cao Bằng
Bài viết tiếp Khóa đào tạo trực tuyến Sử dụng công cụ phân tích khoảng cách giới nơi làm việc hướng tới phát triển bền vững
15206 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang