Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh ĐắK LắK

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Nghị Quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 về ban hành chương trình hành động thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

             -  Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

             Mục tiêu cụ thể:

                - Xây dựng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 10.000 đến 12.000 doanh nghiệp hoạt động, đến năm 2025 khoảng 15.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 khoảng 20.000 doanh nghiệp; trong đó có từ 3 - 4% DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

               Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 55%.

             - Bình quân giai đoạn 2016 - 2025, năng suất lao động tăng khoảng 5 - 6%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh so với nhóm doanh nghiệp tư nhân tại các tỉnh dẫn đầu trong nước; có doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Hỗ trợ DNNVV tiếp cận, bảo lãnh tín dụng
 • Hỗ trợ DNNVV thực hiện chính sách thuế và chế độ kế toán
 • Hỗ trợ DNNVV tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh
 • Hỗ trợ DNNVV đổi mới công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
 • Hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường
 • Hỗ trợ DNNVV về thông tin, tư vấn và pháp lý
 • Hỗ trợ DNNVV phát triển nguồn nhân lực
 • Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
 • Hỗ trợ và đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
 • Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

 (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: UBND tỉnh Đắk Lắk.

2. Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 về Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu chính:

           - Ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Kế hoạch được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

          - 70% trở lên hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

          - Hỗ trợ ít nhất 1.200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

          - Phối hợp, hỗ trợ thành lập ít nhất 8 hợp tác xã/tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.

          - Ít nhất 20 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.
 • Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo
 • Tổ chức “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ ý tưởng kinh doanh khả thi.
 • Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo.
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Tư vấn, hỗ trợ các tập thể, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, thợp tác, hộ kinh doanh cá thể) phát triển kinh doanh thông qua vốn chủ động từ Hội và các tổ chức tín dụng.
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập: Tập hun, bi dưỡng kiến thức, đào tạo nghề, tư vấn tiếp cận nguồn lực, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đối thoại giữa doanh nghiệp nữ với chính quyền...
 • Nâng cao năng lực của cán bộ Hội chịu trách nhiệm đầu mối phụ trách hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
 • Tăng cường năng lực cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh
 • Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực thực hiện kế hoạch.

        (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Lắk:

https://daklak.gov.vn/

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng: https://dichvucong.daklak.gov.vn/

Email: ttpvhcc@vpubnd.daklak.gov.vn

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tỉnh Ninh Bình
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Vĩnh Long
6555 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang