Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh Cao Bằng

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020 về Ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

             -  Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp
 • Duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật
 • Tọa đàm/đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 • Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xây dựng chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

 (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

           2. Chính sách, chương trình Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

          (a) Mục tiêu cụ thể:

         - Ít nhất 90% cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.
70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

           - Hỗ trợ ít nhất 800 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

           - Phối hợp, hỗ trợ thành lập 30 tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ phụ nữ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý.

           - 100 doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ phụ nữ liên kết của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển nâng cao kỹ năng kinh doanh, văn minh thương mại, phát triển sản phẩm...

            (b) Nội dung hỗ trợ chính

 • Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.
 • Hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp thông qua các hoạt động: Tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” hàng năm;
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh;
 • Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo;
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập.
 • Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

        (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch phê duyệt, chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của tỉnh Cao Bằng:

https://www.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd&sid=4&pageid=468

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng:

https://caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd&sid=4&pageid=467&catid=77725&catname=dich-vu-cong

Email: portal@caobang.gov.vn

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Đà Nẵng
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh ĐắK Nông
13003 Đánh giá bài viết này:
5.0

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang