en-USvi-VN
Language
Search
× Search
Tuesday, April 16, 2024

Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt diam sit amet quam viverra semper. Curabitur justo orci, interdum sed ipsum eu, faucibus vehicula turpis. Curabitur egestas mollis tristique. Morbi nec tellus arcu.

Menu

File Management

[Tab.DigitalAssetsManagement.Content.Text]

Social Groups

Articles

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH AN GIANG

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH AN GIANG

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh An Giang đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ.

Chính sách Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Chính sách Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; phấn đấu đến năm 2020, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang là 10.000 doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV (Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018) .

RSS

Keep Following

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

AGENCY For ENTERPRISE DEVELOPMENT

Ministry of Planning and Investment

No. 6B, Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Hanoi City.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Agency for Enterprise Development
Back To Top