Bộ Kế hoạch và Đầu tư info@business.gov.vn 080.44498 ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ
Hệ sinh thái Nữ doanh nhân Việt Nam (VWE)
Trang chủ / Tin tức cập nhật

Đào tạo, hướng dẫn triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội và doanh nghiệp do nữ làm chủ

17/05/2023 03:32:38 Tin tức và sự kiện

Ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2023, tại Tiền Giang, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối cho DNNVV (USAID LinkSME), dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam ứng phó với COVID-19” (Dự án ISEE-COVID) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tổ chức khoá đào tạo Hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV tạo tác động xã hội và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tham gia đào tạo là hơn 60 cán bộ của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp  thuộc 13 tỉnh khu vực phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ – Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ – Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc chương trình đào tạo, theo bà Thuỷ Các DNNVV do phụ nữ làm chủ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thu nhập cho người lao động, giảm đói nghèo, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo thống kê, trong giai đoạn 2012-2020, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ liên tục tăng với tốc độ ít nhất 2%/năm, đặc biệt, tốc độ tăng năm 2017 là 34%. Bên cạnh đó, xu hướng gần đây cho thấy, các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) cũng dần đóng một vai trò quan trọng, SIB hoạt động thường hướng tới các mục tiêu xã hội, tham gia hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương, cung cấp dịch vụ, việc làm cho nhóm yếu thế hoặc mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái.

Thông qua khoá đào tạo, các cán bộ hỗ trợ DNNVV địa phương sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ DNNVV do nữ làm chủ, DNNVV có sử dụng nhiều lao động nữ và các doanh nghiệp xã hội, cung cấp bức tranh tổng thể về các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, hướng dẫn quy định trong thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng ngân sách nhà nước (đặc biệt liên quan tới quy trình đấu thầu), hướng dẫn áp dụng bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp tiềm năng tham gia chuỗi giá trị; hướng dẫn quy trình lập kế hoạch và dự toán hỗ trợ DNNVV; hướng dẫn áp dụng công nghệ số trong hỗ trợ DNNVV.

Ông Nguyễn Hoàng Khuyên – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang đã phát biểu chào mừng

Ông Nguyễn Hoàng Khuyên – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang đã phát biểu chào mừng các đại biểu, Ông Khuyên cho biết, trong năm 2018 ngay khi Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó phân công các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV.

Ngày 31/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023 theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai Nghị định 80/2021/NĐ-CP. Tại Kế hoạch số 25/KH-UBND, bố trí kinh phí hỗ trợ DNVVV từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương là 2,5 tỷ đồng; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, các cơ quan trực tiếp hỗ trợ DNNVV như: Sở Thông tin Truyền thông (thực hiện nội dung hỗ trợ chuyển đổi số); Sở Công Thương, Nông nghiệp và PTNT (hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị)... 
Kế hoạch số 25/KH-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên đến nay việc thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng do đây là năm đầu tiên sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV - các cơ quan hỗ trợ DNNVV chưa có kinh nghiệm; đồng thời Thông tư của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính hỗ trợ DNNVV theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP chưa ban hành... Tính đến nay, các gói hỗ trợ theo Kế hoạch chưa được giải ngân, chính vì vậy khoá đào tạo được tổ chức kịp thời hỗ trợ và giải đáp nhiều vướng mắc của các cán bộ địa phương không chỉ của Tiền Giang trong công tác triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Trao đổi và giải đáp của Cục Phát triển Doanh nghiệp và tư vấn với các đại biểu

Trong xu thế chung phát triển DNNVV nói chung, DN do phụ nữ làm chủ và DN tạo tác động xã hội nói riêng, Cục PTDN (Bộ KHĐT) luôn là cơ quan chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều  văn bản hỗ trợ DNNVV, DN nữ làm chủ và DN tạo tác động xã hội. Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội thông qua năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 là văn bản pháp lý cao nhất trong hệ thống chính sách hỗ trợ DNNVV. Tiếp theo đó, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật như Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, NĐ số 38/2018/NĐ-CP, NĐ số 34/2018/NĐ-CP, NĐ số 55/2019/NĐ-CP. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ DNNVV hiệu quả và bám sát nhu cầu thực tiễn, năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP). Theo đó, tại Nghị định số 80, một trong các đối tượng được ưu tiên xem xét hỗ trợ đó là các DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV là DN xã hội. Năm 2022, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 167 phê duyệt Chương trình hỗ trợ DN khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030.

Tại khoá đào tạo, nội dung trình bày của Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chuyên gia và các chuyên gia Dự án USAID LinkSME đã thu hút các đại biểu tập trung cao và tích cực thảo luận, qua đó giúp phần nào hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp; Cục Phát triển Doanh nghiệp mong muốn thông qua chương trình đào tạo này sự phối hợp, hỗ trợ DNNVV của các địa phương ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Từ khóa: Admin

Bình luận

Bài viết phổ biến

4/15/2021 8:16:47 AM

Sàn thương mại điện tử Alibaba và cơ hội kinh doanh B2B

Mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2B (Business to Business) có nghĩa là mô hình kinh doanh online giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Mô hình B2B thường gặp nhất sàn giao dịch thương mại điện tử, có thể kể đến như Lazada, Tiki, Adayroi, Shopee, v.v. ở thị trường Việt Nam. Còn thị trường nước ngoài thì chắc chắn không thể không kể đến Alibaba - được mệnh danh là Amazon của châu Á với kho hàng hóa đồ sộ, phong phú, đa dạng đến từ các nhà cung cấp.

4/19/2021 8:37:50 AM

Tổ chức PUM Netherlands Senior Experts - Hà Lan (PUM) Địa chỉ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ tăng năng lực cạnh tranh với sự hỗ trợ của chuyên gia công nghệ, cải tiến sản phẩm

Để chia sẻ với Hệ sinh thái Phát triển Nữ Doanh nhân, PUM trân trọng giới thiệu Câu chuyện kể của Nữ Doanh nhân Hồ Thị Phương Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Viên Minh. Đây là Câu chuyện điển hình về nỗ lực vượt khó và tinh thần kinh doanh của người phụ nữ miền Trung Việt Nam.

6/21/2022 2:44:54 AM

Mời tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) Quảng Trị 2022.

4/15/2021 7:51:44 AM

CEOx- TASA Việt Nam: Kinh nghiệm gọi vốn khi khởi nghiệp

Mô hình khởi nghiệp của Đặng Thị Hòa với sản phẩm phân bón hữu cơ TASA được đánh giá cao tại các cuộc thi uy tín, như Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanhdo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức năm 2019; Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn 2019 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) phối hợp với TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức; được lựa chọn chính thức vào chương trình Ươm tạo khởi nghiệp SIP 100 (Startup Incubation Program 100) do Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) thuộc Trường Đại học Ngoại thương đồng hành tăng tốc kinh doanh.

Image

Chia sẻ ý tưởng của bạn

để nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi tốt hơn!