Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30 tháng 07 năm 2020 về Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bản tỉnh với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

             -  Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực DNNVV
 • Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cơ bản và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu.
 • Đào tạo trực tiếp tại DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.
 • Dự kiến khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp: 02 khóa đào tạo, 100 học viên (50 học viên/khóa).
 • Dự kiến đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản: 02 khóa đào tạo, 100 học viên (50 học viên/khóa).
 • Dự kiến đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu: 02 khóa đào tạo, 80 học viên (50 học viên/khóa).
 • Dự kiến kinh phí năm 2021: 343.955.350 đồng.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên
 • Thời gian thực hiện: 2021.
 • Số lượng DNNVV: Dự kiến 60 DNNVV trong đó:

+ DN siêu nhỏ: 20

+ DN nhỏ: 20

+ DN vừa: 20

 • Mức hỗ trợ trung bình/hợp đồng:

+ DN siêu nhỏ: tối đa 03 triệu đồng/hợp đồng.

+ DN nhỏ: tối đa 05 triệu đồng/hợp đồng.

+ DN vừa: tối đa 10 triệu đồng/hợp đồng.

 • Dự toán kinh phí thực hiện: 360.000.000 đồng.
 • Hỗ trợ thông tin cho DNNVV
 • Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2021: 50.000.000 đồng.
 • Hỗ trợ pháp lý cho DNNVV
 • Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2021: 55.000.000 đồng.
 • Hỗ trợ giá thuê mặt mặt bằng sản xuất cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2021: 1.000.000.000 đồng.
 • Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh.
 • Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2021: 1.700.000.000 đồng.
 • Triển khai thực hiện Đề án “Hộ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025”
 • Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2021: 150.000.000 đồng.
 • Về hoạt động đi công tác, tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin liên lạc, khảo sát để thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ DNNVV.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh Hải Dương.

2. Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu chính:

          - Ít nhất 90% cán bộ Hội Phụ nữ chuyên trách các cấp và cán bộ các Sở, ban, ngành liên quan tham gia triển khai Đề án 939 được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

          - 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

         - Hỗ trợ 320 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

         - Phối hợp, hỗ trợ thành lập 10 tổ hợp tác/ hợp tác xã do phụ nữ thành lập hoặc có phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý.

         - 200 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.
 • Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo
 • Tổ chức “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do nữ quản lý, Hội phụ nữ vận động thành lập
 • Tăng cường năng lực cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
 • Kết nối mạng lưới
 • Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh
 • Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển doanh   nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ
 • Nghiên cứu đánh giá về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh trong giai đoạn 2021 - 2025

        (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch phê duyệt, chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định:

https://www.binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/main/page/home.ivt

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/

 

Bài viết trước CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG
Bài viết tiếp CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH LẠNG SƠN
3997 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang