Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh Quảng Ninh

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Nghị Quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng các mức hỗ trợ khác nhau về cùng một nội dung hỗ trợ thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được ưu tiên hỗ trợ trước.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c. Cơ quan đầu mối liên hệ: Ủy ban nhân dân.

2. Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh năm 2021 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

- Nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DNNVV, thúc đẩy phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

- Tư vấn pháp luật cho DNNVV.

- Ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp

3. Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 11/3/2021  của Ủy ban nhân dân về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

* Mục tiêu chung

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

- Định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DNNVV, thúc đẩy phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

* Mục tiêu cụ thể

 - Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 - Bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

 - Tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý cho DNNVV.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

- Tư vấn pháp luật cho DNNNV.

- Ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp

4. Chính sách, chương trình Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

Trong giai đoạn 2018-2020, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 18 cuộc tập huấn, 1 hội thảo kết nối nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; hiện thực hóa hỗ trợ 5 ý tưởng và hỗ trợ 10 trường hợp (5 triệu đồng/trường hợp) lập đề án khởi sự kinh doanh; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho 1.216 phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh với tổng số vốn vay là 36,48 tỷ đồng.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giai đoạn 2005-2020 các cấp Hội đã giúp trên 8.265 lượt hội viên phụ nữ, trong đó có 7.877 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ được công nhận thoát nghèo. Từ năm 2008-2020, xây mới 338 nhà mái ấm tình thương và sửa chữa 95 nhà với tổng trị giá gần 9,3 tỷ đồng, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có căn nhà kiên cố để họ vươn lên làm chủ kinh tế, góp phần hiệu quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Để tạo cơ hội cho chị em được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Ngày hội phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn khởi sự kinh doanh; hội nghị truyền thông kết nối sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn… Đồng thời, Hội cũng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp của phụ nữ; hỗ trợ lập kế hoạch, đề án, dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; kết nối, tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ từng bước hiện thực hoá ý tưởng...

Cùng với đó, Hội ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 với Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội, tập trung vào các hoạt động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nữ Quảng Ninh; tổ chức các hội thảo về “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ doanh nhân tỉnh Quảng Ninh”, “Hỗ trợ phụ nữ Quảng Ninh khởi nghiệp”.

Đặc biệt Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” do Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định đã góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thực hiện bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực…

* Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiện phụ nữ Tỉnh

5. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư:

Link cổng thông tin điện tử của Tỉnh Quảng Ninh

             https://www.quảng ninh.gov.vn

6. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp.

Đường link đến cổng: http://www.dichvucong.quangninh.gov.vn

             Email: tthcct@quangninh.gov.vn

Bài viết trước Khóa đào tạo trực tuyến Sử dụng công cụ phân tích khoảng cách giới nơi làm việc hướng tới phát triển bền vững
Bài viết tiếp Chương trình kết nối Doanh nghiệp – Ngân hàng trực tuyến về gói hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ giảm thiếu tác động của dịch Covid-19
11231 Đánh giá bài viết này:
4.5

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang