Hệ sinh thái hỗ trợ Nữ Doanh nhân

Đang tải...

en-USvi-VN
Ngôn ngữ
Search
× Search

Tin tức

Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh Lai Châu

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Kế hoạch số 1725/KH-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân về việc triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Lai Châu với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn (các Nghị định của Chính phủ: Số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018; số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018); tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV hoạt động và phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan.

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng.

- Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV.

- Hỗ trợ thuế, kế toán.

- Hỗ trợ mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

            - Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

           - Hỗ trợ mở rộng thị trường.

           - Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.

            - Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

             - Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

          - Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

             - Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

c. Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Kế hoạch số 869/KH-UBND ngày 06/04/2021  của Ủy ban nhân dân về việc triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Lai Châu  năm 2021 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

- Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nhằm kịp thời cung cấp các thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giúp hạn chế rủi ro pháp lý, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất, kinh doanh.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

- Cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với Cổng Thông tin điện tử công khai các văn bản này.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tư vấn, giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp

3. Kế hoạch số: 521/KH-LĐLĐ ngày 9/4/2018  của Liên đoàn lao động về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, giai đoạn 2017-2025 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

* Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp. Hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề khó khăn trong khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập giảm nghèo bền vững; tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy thực hiện hóa các ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ liên kết mới thành lập của phụ nữ; góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia của tỉnh và mục tiêu Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, mục tiêu Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII về phát triển doanh nghiệp, đảm bảo bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế.

* Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2017 – 2025:

- 100% Công đoàn cấp trên cơ sở tham gia triển khai Đề án được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ nữ công nhân lao động khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- 70% trở lên nữ công nhân lao động được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ 20-30% nữ công nhân lao động có điều kiện khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

- 100% doanh nghiệp có nữ công nhân lao động mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

(b) Nội dung hỗ trợ chính:

- Tuyên truyền, vận động nữ công nhân lao động nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế

- Phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến về Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của nữ CNLĐ đối với sự phát triển kinh tế; kết quả thực hiện Đề án và giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của nữ công nhân lao động mới khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh trên Trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh, Báo, Đài địa phương và Trung ương.

- Phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức về hỗ trợ nữ CNLĐ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Liên đoàn lao động tỉnh

4. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư:

Link cổng thông tin điện tử của Tỉnh Lai Châu

             https://www.laichau.gov.vn

5. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp.

Đường link đến cổng: https://dichvucong.laichau.gov.vn/

 

Bài viết trước Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại tỉnh Lâm Đồng
Bài viết tiếp Chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Đà Nẵng
6257 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Tài liệu để tải về

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Cục Phát triển doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý Dự án CWE tại Việt Nam

GẮN KÊT

Điều khoản sử dụngCam kết bảo mật@2021 Bản quyền thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Lên đầu trang