Catalyzing Women Entrepreneurship

Loading...

en-USvi-VN
Language
Search
× Search

News

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH HÀ GIANG

Print

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như sau:

1. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 về Hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021 với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

(a) Mục tiêu:

             -  Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

 (b) Nội dung hỗ trợ chính:

 • Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản QPPL
 • Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV
 • Hoạt động tư vấn pháp luật cho DNNVV (đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật trên cơ sở nhu cầu của DNNVV

(c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

           2. Kế hoạch 450/KH-UBND ngày 18/12/2017 về thực hiện đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang với một số mục tiêu và nội dung chính như sau:

          (a) Mục tiêu cụ thể:

         - 90% cán bộ Hội LHPN các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

- Hỗ trợ 500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

- Phối hợp, hỗ trợ thành lập 8 HTX do phụ nữ tham gia quản lý.

- Tư vấn, hỗ trợ ít nhất 200 doanh nghiệp phụ nữ/hợp tác xã/tổ hợp tác của phụ nữ mới thành lập.

- 200 tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế đang hoạt động của Hội phụ nữ (được thành lập trước khỉ triển khai Đề án) được hỗ trợ, nâng cao năng lực. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế đang hoạt động của Hội phụ nữ đủ điều kiện để thành lập tổ hợp tác theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác xã và hợp tác xã.

            (b) Nội dung hỗ trợ chính

 • Tuyên truyền về khởi nghiệp
 • Hỗ trợ thực hiện ý tưởng sáng tạo
 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
 • Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế
 • Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp

        (c) Cơ quan đầu mối liên hệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch phê duyệt, chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

3. Trang/Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp/xúc tiến đầu tư

Link cổng thông tin điện tử của tỉnh Hà Giang:

http://hagiang.gov.vn/Pages/home.aspx

4. Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh/thành phố: cung cấp các thông tin về các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội…các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp….

Đường link đến cổng: https://dichvucong.hagiang.gov.vn/

Previous Article CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP TỈNH Ninh Thuận
Next Article Policies and Schemes for supporting Small and Medium-sized Enterprises, Women-owned Enterprises in Hanoi city
7889 Rate this article:
4.0

Documents to download

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

AGENCY For ENTERPRISE DEVELOPMENT

Ministry of Planning and Investment

No. 6B, Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Hanoi City.

Vietnam CWE Project Team

KEEP FOLLOWING US

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Agency for Enterprise Development
Back To Top